PKO BP kredyt konsolidacyjny

O Banku PKO BP

Dominującym podmiotem a tym samym liderem grupy kapitałowej PKO BP jest Bank PKO BP, a dodatkowo w skład jej wchodzi kilkadziesiąt jednostek zależnych bezpośrednio lub pośrednio. Został założony w roku 1919 jako Pocztowa Kasa Oszczędności dekretem ówczesnego wówczas naczelnika Polski, Józefa Piłsudskiego. Obecnie jest największym bankiem prowadzącym uniwersalne usługi w Polsce. Dysponuje ponad 1200 oddziałami w naszym kraju (dane z roku 2017) i obsługuje prawie 7 milionów rachunków bankowych. Wartość aktywów PKO Bank Polski szacuje się na 275,6 mld złotych. W 2016 roku znalazł się w czołówce ranking Gwiazd Bankowości utworzonym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz został zwycięzcą w konkursie Bank dla klienta indywidualnego organizowanym przez Wprost.

Dane kontaktowe

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrala
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
telefon: 800 302 302 lub (81) 535 60 60
e-mail: formularz na stronie internetowej

Kredyt konsolidacyjny w Banku PKO BP

Kobieta opala się na plaży i pije sok
Uwolnij się od wielu rat kredytów i spłacaj jedną wygodną miesięczną w Banku PKO BP

To najlepsza droga na zmniejszenie kosztów comiesięcznych spłat różnych zobowiązań finansowych, gdyż w istocie płaci się tylko jedną ratę zamiast wielu zyskując oszczędność czasu i pieniędzy. Zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego może być hipoteka, która należy do kredytobiorcy lub innej osoby z nim związanej, a jego wysokość może stanowić do 80% wartości właśnie tej hipoteki. Okres kredytowania sięga nawet do 25 lat.
W przypadku trudności ze spłatą kredytu klient może skorzystać z tzw. wakacji kredytowych czyli dokonać zawieszenie spłaty pojedynczej raty kredytu w danym roku kalendarzowym.
Ponadto zwrotu należności można dokonać w ratach równych lub malejących, w tym drugim przypadku tempo spłaty jest wyższe.

By ubiegać się o kredyt konsolidacyjny należy posiadać zdolność kredytową, która jest analizowana przez bank pod kątem:

  • wysokości dochodów kredytobiorcy
  • liczby osób w gospodarstwie domowym
  • stałych wydatków kredytobiorcy
  • innych stałych kosztów a także zobowiązań finansowych

Mini Ratka – Pożyczka konsolidacyjna

Podobnie jak w przypadku kredytu, pożyczka konsolidacyjna umożliwia spłacanie jednej raty zamiast kilku pochodzących z różnych zobowiązań finansowych. Dzięki temu klient unika konieczności zapamiętywania różnych termin spłat, gdyż po konsolidacji reguluje tylko jedno zobowiązanie comiesięczną ratą.
Wysokość pożyczki konsolidacyjnej wynosi od 1 000 do 120 000 zł, a okres kredytowania od 1 do 120 miesięcy. Ponadto bank oferuje możliwość uzyskania dodatkowej gotówki, która stanowi nawet do 20% kwoty podlegającej konsolidacji.
Każdemu kredytobiorcy, który podpisze nowe zobowiązania finansowe przysługują tzw. wakacje kredytowe, czyli opcja zawieszenia nawet 3 miesięcy spłat lub jej odroczenia.

Ubezpieczanie pożyczki konsolidacyjnej
Dobrowolna forma ochrony kredytu, które zapewniać będzie Ubezpieczyciel PKO Życie TU SA oraz PKO TU SA. Okres ochrony jest zgodny z wyznaczonym okresem kredytowania, a same ubezpieczenie obejmuje:

  • ubezpieczenie na życie, w przypadku zgonu ubezpieczonego
  • utratę źródła dochodu lub inwalidztwo na w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Jak ubiegać się o pożyczkę konsolidacyjną:

  • należy udać się do wybranej placówki Banko PKO BP wraz z przygotowanymi dokumentami poświadczającymi dochody oraz umowy na zawarte kredyty i pożyczki, które będą konsolidowane
  • po analizie dostarczonych dokumentów i wydaniu pozytywnej decyzji przez pracownika placówki, klient jest zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej pożyczki konsolidacyjnej

Przykładowe koszty pożyczki konsolidacyjnej

Kwota kredytu[zł]
Okres kredytowania [miesiące]
Rata miesięczna [zł]
Koszt kredytu [zł]
Całkowita kwota do zapłaty [zł]
5 000
3
1 948
843
5 843
10 000
30
435
3 037
13 037
50 000
60
1 221
23 259
73 259
100 000
96
1 744
67 425
167 425