Kredyt konsolidacyjny - najtańszy i najlepszy

Please wait...

Kredyt konsolidacyjny polega na połączeniu wcześniej zaciągniętych kredytów lub pożyczek na zasadzie podpisania nowego zobowiązania finansowego z ujednoliceniem stopy procentowej oraz wydłużeniem okresu spłaty. Proces skutkuje tym, że zamiast płacenia kilku rat różnych comiesięcznych terminach, płacimy jedną w jednym uprzednio określonym terminie. Czas spłaty natomiast jest odpowiednio dłuższy. Ponadto rata jest niższa niż suma rat wynikających z wcześniej podpisanych zobowiązań finansowych.

Wybierz najlepszy kredyt konsolidacyjny online

Nowe zobowiązanie finansowe może zostać podpisane w dowolnym banku, który oferuje ten rodzaj kredytu. Konsolidacji mogą podlegać zarówno kredyty mieszkaniowe, samochodowe, ratalne, gotówkowe, limity na karcie kredytowej bądź na rachunku bieżącym. Kwota na którą może opiewać kredyt jest różna w zależności od banku, ponadto ustala się ją najczęściej opierając się na wysokości dochodów klienta. Jego spłaty dokonuje się w comiesięcznych ratach. Mogą być równe lub malejące a okres kredytowania w niektórych bankach trwa nawet do 30 lat.

Inne oferty konsolidacji kredytów

Podobnie jak inne kredyty, tak i konsolidacyjny może zostać ubezpieczony na wypadek śmierci, częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy lub innych wydarzeń losowych. Jest to odpłatne i dobrowolne przedsięwzięcie, często stanowiące deskę ratunku, gdy dojdzie do sytuacji, w której kredytobiorcą ulegnie poważnemu wypadkowi. Chroni to jego oraz jego rodzinę przed poważnym zadłużeniem oraz braku terminowych wpłat do banku. W znakomitej większości przypadków przelew środków pieniężnych odbywa się w całości lub transzach, a walutą jest złoty polski. Ponadto niektóre z banków oferują możliwość odroczenia spłaty kredytu raz w ciągu roku. Dzieje się to w sytuacjach trudnych, gdy klient nie jest w stanie spłacić w terminie kolejnej raty.

Jak ubiegać się kredyt konsolidacyjny?

Można to zrobić udając się bezpośrednio do placówki bankowej, której klientem już jesteśmy lub chcemy zostać. Innym rozwiązaniem jest wypełnienie wniosku o kredyt konsolidacyjny on-line na stronie internetowej danej instytucji finansowej. I w tym przypadku wiele banków nie ogranicza się do swoich stałych klientów, ale również prezentuje tego typu rozwiązaniem nowym osobom. Zanim jednak zdecydujemy się na podpisanie nowego zobowiązania finansowego należy dokładnie przeczytać ofertę każdego z banków oraz jakie są konsekwencji fuzji kredytów i pożyczek. Zwykle strony internetowe są w stanie zaopatrzyć potencjalnych klientów w niezbędną wiedzę, lecz nie powinno się ograniczać jedynie do opisanych tłustym drukiem informacji. Należy także przeczytać wszelkie regulaminy oraz zawarte w stopce strony nakreślone maleńkim drukiem dane odnośnie kosztu kredytu. Właśnie w tym miejscu są często umieszczone najważniejsze informacje, choćby o wartości samej Rzeczywistej Rocznej Stopy Procentowej (RRSO).

Gdy decyzja w sprawie wyboru docelowego banku, który stanie się naszym kredytodawcom zostanie podjęta należy przygotować następujące dokumenty:

  • dowód tożsamości, gdyż jest to dokument potwierdzający nasze obywatelstwo oraz stanowi świadectwo o zameldowaniu na terytorium Polski,
  • oryginalne dokumenty o posiadanych kredytach bądź pożyczkach, które klient chce skonsolidować,
  • zaświadczenie o zarobkach,
  • często również wydruki opłaconych ostatnich spłacanych w innych bankach rat.

Ponadto:

  • osoby zatrudnione na umowę o pracę winny dostarczyć zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz wynagrodzenia,
  • renciści i emeryci powinni przygotować dokumenty będące dowodem wypłaty danego świadczenia (mogą to byś kopie odcinków wpłaty),
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą są najczęściej proszone o przedłożenie kopii wpisu do ewidencji gospodarczej oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami płaconymi do ZUS lub KRUS.

Przyznanie kredytu konsolidacyjnego będzie rozpatrywane bazując przede wszystkim na wysokości dochodów kredytobiorcy oraz wielkości zadłużenia zaciągniętego w innych niż dany bank placówkach. Atutem jest niewątpliwie terminowe regulowanie wpłat za przyznane kredyty lub pożyczki.

młodzi podpisują umowę na kredyt konsolidacyjny
Podpisanie umowy na kredyt konsolidacyjny

Wady i zalety kredytu konsolidacyjnego

Jak każdy kredyt, tak i konsolidacyjny posiada swoje plusy i minusy. Już samo słowo kredyt kojarzy się z zadłużeniem. Stanowi to złowrogi zwiastun podpisania kolejnego zobowiązania finansowego, gdy jesteśmy już obciążeni obowiązkiem spłat innych kredytów i pożyczek. Jednak nie jest to wcale dramatyczne rozwiązanie, wręcz przeciwnie, można je traktować jako pomocną dłoń wyciągniętą przez banki w stronę klienta. Niestety w obecnych czasach, gdy ceny idą w górę, mieszkania są nadal bardzo drogie, a ich wyposażenie bywa dla niektórych jedynie marzeniem, połączenie kredytów daje możliwość wygodniejszej spłaty, do tego w postaci jednej comiesięcznej raty.

Plusy

Podstawową zaletą kredytu konsolidacyjnego jest mniejsza rata spłaty zobowiązania finansowego od sumy rat, które klient płacił nim podpisał umowę konsolidacyjną. To niewątpliwa korzyść, która pomoże wielu z nas przetrwać gorsze czasy, zwłaszcza, gdy nie wiedzie nam się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Mniejsza rata to mniejsze comiesięczne wydatki. Możemy zatem co nieco zaoszczędzić a nawet odłożyć trochę gotówki na swoim koncie w sam raz na realizację potrzeb.

Ponadto decyzja na konsolidację swoich wcześniejszych kredytów i pożyczek to wygodne rozwiązanie pozwalające na spłatę jednej raty miesięcznie, a nie kilku, co jest konsekwencją zaciągania więcej niż jednego kredytu. Na pewno wielu z nas przyniesie to ulgę. Nie trzeba pamiętać wielu terminu spłat, nie budzimy się wtedy z bijącym sercem w nocy gdy w głowie huczy nam pytanie: czy zapłaciłem ratę za samochód? a może przelałem pieniądze na konto innego banku, gdzie mam kredyt na sprzęt RTV? Przy konsolidacji tego typu myślenie się nie pojawi, gdyż pieniądze będą wpłacane na jedno konto jeden raz w ciągu miesiąca.

To co kusi klientów pragnących połączyć swoje kredyty w jeden to wydłużenie okresu spłaty. Przy nowo podpisanym zobowiązaniu finansowym okres jego spłaty może sięgać kilkunastu a nawet 20-30 lat. W sytuacjach, gdy klient ledwo wiąże koniec z końcem ta zaleta wysuwa się na pierwszy plan, dzięki czemu jest spokojniejszy o swoją przyszłość.

Minusy

Kredyt konsolidacyjny, zresztą jak każde tego typu zobowiązanie finansowe, ma też pewne wady. Jedną z nich jest wyższe oprocentowanie zaciągniętego kredytu i ma to ścisły związek z wydłużeniem okresu kredytowania. Bank nie jest altruistycznym podmiotem, w związku z tym chce zarobić na swoich klientach. Proponuje zatem wyższe oprocentowanie kredytu, które wplata dyskretnie w comiesięczne raty. Rezultatem takiego zabiegu jest to, że przez dłuższy czas miast spłacać rzeczywisty dług spłacamy po prostu odsetki. Jakikolwiek kredyt zaciągniemy, czy hipoteczny czy gotówkowy a może samochodowy, spłacanie kapitału nie odbywa się od razu, gdyż nasze pieniądze przeznaczamy przede wszystkim na naliczone odsetki. Należy również mieć na uwadze fakt, że dłuższy okres kredytowania wpływa na naszą zdolność terminowego wpłacania zobowiązań spowodowanej np. krótkotrwałą niemożliwość do uregulowania rat za kredyt konsolidacyjny.

Czy po przeczytaniu artykuły zdecydujesz się na kredyt konsolidacyjny? Jeśli tak, to polecam kolejne treści na stronie traktujące o bankach udzielających ten rodzaj zobowiązania kredytowego.