Deutsche Bank kredyt konsolidacyjny

O Deutsche Bank

Za początki działalności grupy Deutsche Bank uznaje się rok 1990, choć dopiero pięć lat później w pełni rozwinęła swoje usługi z zakresu bankowości. Dziś sprawnie obsługuje klientów indywidualnych i biznesowych udzielając kredytów i oferując produkty bankowe, zajmuje się zarządzaniem majątkiem osobistym a ponadto działa na rynku światowym uczestnicząc w obrocie papierów wartościowych, prowadzi także bankowość korporacyjną i transakcyjną. Deutsche Bank stawia przede wszystkim na zrównoważony rozwój w oparciu o jak najlepsze relacje z klientami, udziałowcami oraz pracownikami. W roku 2015 wg magazynu Euromoney został uznany za najlepszy bank inwestycyjny w Polsce.

Dane kontaktowe

Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa
telefon: 801 118 118, (12) 625 80 00, 500 919 000
e-mail: [email protected]

Kredyt konsolidacyjny w Deutsche Bank

Bank ma do zaoferowania klientom zarówno kredyt konsolidacyjny jak i kredyt konsolidacyjny hipoteczny.

Kredyt konsolidacyjny

Para trzyma wycięte z tekstury uśmiechnięte buźki
Konsolidacja kredytów i pożyczek to prawdziwy powód do radości

Pozwoli zamienić kilka rat pochodzących z zadłużeń w innych bankach bądź instytucjach finansowych w jedną wygodą ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Wysokość takiego zobowiązania finansowego może sięgać 200 000 zł, a okres kredytowania 96 miesięcy. Ponadto przy podpisaniu umowy konsolidacyjnej klient może zyskać dodatkową gotówkę i przeznaczyć ją na dowolny cel. Każdy kredyt konsolidacyjny podlega dowolnemu ubezpieczeniu, które chroni kredytobiorcę i jego najbliższych na wypadek różnych zdarzeń losowych.

Jak ubiegać się o kredyt konsolidacyjny

 • wypełnić formularz na stronie internetowej banku lub zadzwonić pod numer 801 18 18 18 lub po prostu udać się bezpośrednio do najbliższej placówki banku
 • po uzupełnieniu wniosku i otrzymaniu decyzji należy podpisać umowę o kredyt

Przykładowy koszt kredytu konsolidacyjnego

Przykładowa kwota kredytu [zł]
40 000
RRSO [%]
10,32
Oprocentowanie stałe [%]
9,5
Koszt kredytu [zł]
13 157,60
Całkowita kwota do zapłaty [zł]
53 157,60

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Ludziki trzymające puzzle
Już dziś połącz swoje kredyty i spłacaj jedną ratę

Wysokość kredytu sięga nawet do 70% wartości nieruchomości, która stanowi jego zabezpieczenie przy czym nie może ona być wyższa niż kwota zobowiązania podlegającego konsolidacji. Maksymalny okres kredytowania jest równy 25 lat, minimalny zaś nie ma wyznaczonego limitu. Klient może wybrać opcję spłaty w formie rat stałych lub malejących a jego waluta to polskie złotówki lub EURO.
Występuje w następujących pakietach:

 • Standardowy – konsolidacja kredytu hipotecznego z innymi produktami przy obniżonej marży pod warunkiem założenia konta osobistego w banku oraz zawarcia umowy o kartę kredytową
 • Ubezpieczeniowy – konsolidacja kredytu hipotecznego z innymi produktami przy obniżonej marży pod warunkiem założenia konta osobistego w banku oraz zawarcia umowy o kartę kredytową a ponadto zawarcie umowy ubezpieczenia na życie
 • Inwestycyjny – konsolidacja kredytu hipotecznego z innymi produktami przy obniżonej marży pod warunkiem założenia konta osobistego w banku oraz zawarcia umowy o kartę kredytową a ponadto zawarcie umowy ubezpieczenia db Inwestuj w Przyszłość
 • Ubezpieczeniowo – Inwestycyjny – konsolidacja kredytu hipotecznego z innymi produktami przy obniżonej marży pod warunkiem założenia konta osobistego w banku oraz zawarcia umowy o kartę kredytową a ponadto zawarcie umowy ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie db Inwestuj w Przyszłość

O kredyt konsolidacyjny hipoteczny ubiegać się mogą:

 • osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy o pracę (czas nieokreślony lub określony)
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące wolny zawód (minimum 2,5 roku)
 • osoby, których wiek na koniec okresu kredytowania będzie nie wyższy niż 70 lat

By aplikować o kredyt konsolidacyjny hipoteczny należy przedstawić dokumenty poświadczające zdolność kredytową w postaci:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony i nieokreślony – zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości zarobków, wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy
 • działalność gospodarcza – książka przychodów i rozchodów, potwierdzona przez US deklaracja PIT za ostatnie dwa lata, potwierdzenie zapłaty podatku lub uzyskania jego nadpłaty, zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnością podatków, umowa spółki, wyciągi z rachunków bankowych z ostatnich 3 miesięcy