Bank Millennium kredyt konsolidacyjny

O Banku Millennium

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która obok Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski oraz Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stanowi markę Grupy Banku Millennium. Powstał w roku 1989 będąc w tym okresie największym bankiem w Polsce dysponującym kapitałem prywatnym. Jako sektor uniwersalny obsługuje przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Kapitał zakładowy spółki, która zatrudnia ponad 6 000 pracowników wynosi 1 213 116 777,00 zł (dane na rok 2017). W roku 2015 zwyciężył w plebiscycie Przyjazny Bank Newsweeka charakteryzując się wzorową jakością obsługi klientów detalicznych.

Dane kontaktowe:

Bank Millennium SA
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
infolinia: 801 331 331
e-mail: [email protected]

Kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium

Chłopiec podlewa kwiaty
Dbaj o swoje finanse dzięki kredytowi konsolidacyjnemu w Banku Millennium

To gwarancja niższej raty płaconej raz w miesiącu powstałej po połączeniu kilku pożyczek lub kredytów w jeden z prowizją wynoszącą 0 % od wartości środków podlegających konsolidacji (RRSO 16,81%). Mogą to być pożyczki gotówkowe, kredyty ratalne lub samochodowe, zadłużenia karty kredytowej a także wszelkie limity na koncie bankowym. Klient zyskuje możliwość wygodnej spłaty pojedynczej comiesięcznej raty.

Ubezpieczenie kredytu konsolidacyjnego

 • utraty stałego źródła dochodów lub niemożności ich otrzymywania z powodu hospitalizacji
 • częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, poważnej choroby, inwalidztwa
 • śmierci
 • Gdy dojdzie do jednego z wymienionych zdarzeń losowych, Ubezpieczyciele mogą wypłacić:

  • 12 rat kredytu gdy nastąpi utrata stałego źródła dochodu lub 6 lat w przypadku hospitalizacji
  • 36 rat na skutek częściowej niezdolności do pracy
  • 25% kwoty niespłaconego zobowiązania na skutek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • całej pozostałej kwoty do spłaty na skutek całkowitej niezdolności do pracy lub jej 25% gdy doszło do inwalidzka i częściowej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • całkowitą kwotę niespłaconego zobowiązania gdy w przypadku śmierci kredytobiorcy lub jego poważnego zachorowania

  By otrzymać kredyt konsolidacyjny niezbędny jest dokument przedstawiający źródło dochodu:

  • umowa o pracę, o dzieło lub na zlecenie – wyciąg wynagrodzenia z trzech ostatnich miesięcy, PIT za ostatni rok kalendarzowy, zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach do pobrania ze strony internetowej banku
  • przedsiębiorcy – roczne zeznanie podatkowe a ponadto zaświadczenie z US, ZUS lub KRUS, książka rocznych rozchodów i przychodów
  • emeryci – wyciąg z rachunku bankowego z ostatniego miesiąca będący potwierdzeniem otrzymywania emerytury, odcinek emerytury z ostatniego miesiąca, dokument o ostatniej waloryzacji emerytury oraz decyzja o jej przyznaniu
  • renciści – wyciąg z rachunku bankowego z ostatniego miesiąca będący potwierdzeniem otrzymywania renty, ostatni odcinek renty, decyzja o jej przyznaniu i ostatniej waloryzacji
  • świadczenie przedemerytalne – wyciąg z rachunku bankowego z ostatniego miesiąca będący potwierdzeniem otrzymywania świadczenia przedemerytalnego, ostatni odcinek świadczenia, decyzja od Urzędu Pracy lub ZUS o przyznaniu i waloryzacji świadczenia
  • kontrakt marynarski – dokumenty poświadczające kontrakty a armatorami za ostatni rok oraz potwierdzenie wpłat wynagrodzenia, zaświadczenie z US

  Jak ubiegać się o kredyt konsolidacyjny:

  • udać się do wybranej placówki Banku Millennium
  • przedstawić dokumenty poświadczające źródło otrzymywanego dochodu
  • oczekiwać na decyzję, które zostanie podjęta na miejscu

  Przykładowy koszty kredytu konsolidacyjnego

  Przykładowa kwota kredytu [zł]
  29 187,37
  RRSO [%]
  16,81
  Oprocentowanie stałe [%]
  7,54
  Koszt kredytu [zł]
  18 236,95
  Całkowita kwota do zapłaty [zł]
  47 424,32